Abdullah Mihal Gazi

Abdullah Mihal Gazi, namı diğer Köse Mihal, Harmanköy’ün eteklerinde kurulmuş olduğu ihtişamlı Harmankaya’nın hâkimi olup, Kayı Boyu Beyi Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’nin silah arkadaşı ve akıncı Mihaloğulları’nin atasıdır. Osman Gazi’yi tekfurların suikastinden kurtaran Mihal Gazi, onunla ve oğlu Orhan Gazi ile omuz omuza çarpışmış, kendisinin ve halefi olan akıncıların İslam’a ve Osmanlı’ya 16. yüzyıla kadar fetihlerde çok önemli hizmetleri olmuştur.

Abdullah Mihal Gazi’nin yurdu Harmanköy’de her sene, Eylül ayının ilk Pazar gunu, devlet büyüklerimizin, tarihçilerin, akademisyenlerin ve misafirlerimizin katılımıyla Abdullah Mihal Gazi’yi anma törenleri tertip edilir. Mehter takımı marşlar çalar, konuşmalar yapılır, Mihal Gazi’nin Harmanköy’de bulunan türbesine gidilip dualar edilir, ardından halkımiza geleneksel şifalı pilav ikram edilir.Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gâzi’nin silâh arkadaşı olan Abdullah Mihal Gazi, aslen Bizans İmparatorlugu’nun hudut kalelerinden Harmankaya hâkimi (tekfuru) idi. Osman Gâzi’nin, Eskisehir Beyi ile yaptigi muhârebede karşı tarafta bulunan Köse Mihal, esir düştü. Osman Bey, Köse Mihal’in yiğitliğine ve kahramanlığına bakarak kendisini affetti ve çok geçmeden de iyi bir dost oldu. Hıristiyan derebeyleri, bir düğün vesîlesiyle Osman Bey’i dâvet edip öldürmek için plân hazirladiklari sırada Köse Mihal, Osman Bey’i zamânında haberdâr ederek tehlikeden kurtulmasına ve Yarhisar ile Bilecik’in zaptına vesile oldu.

Mihal Bey, Türklerle arasindaki dostluk ve Osman Bey’in münâsebetleri sebebiyle, 1313 yılında müslüman oldu ve Abdullah adını aldi. Bundan sonra devamlı Osman Gâzi ile birlikte hareket eden Mihal Bey, Sakarya vâdisinde Göynük ve Mudurnu ile diğer bâzı kalelerin fethinde bulundu ve büyük kahramanliklar gösterdi. Osmanlı devletinin ilk yıllarindaki ilerlemesinde ve gelişmesinde büyük faydaları görülen Köse Mihal bey, ayrıca Orhan Gâzi ile, Bursa’nin fethinde ve diger fütûhât hareketlerinde de bulundu.

Gâzi Mihal Beyin türbesi Harmanköy’de olup, vefât târihi bilinmemektedir. Osmanlı târihlerinde 16. yüzyil sonlarına kadar faâliyetleri görülen Mihalli Akincilari, Köse Mihal’in oğul ve torunlarıdır. Gâzi Mihal Bey’in torunlarının İslâm’a ve Osmanlı Devleti’ne çok hizmetleri oldu. Bu âileden yetişenler, devlet kademesinde hizmet alıp, vakıflar kurarak, bir çok hayır eserleri bıraktılar.

Bu sayfada Türk Tarihi Sitesi’nden de yararlanılmıştır.

Reklamlar