Muhtar Ahmet Irak’ın Planladığı Projeler

30.03.2014 tarihinde Harmanköy muhtarı seçilen Ahmet Irak’ın yapmayı planladığı projelerin bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir:

Seyyar Gasılhane

Köyümüzün önemli ve acil ihtiyaçlarından olan gasılhanenin gerekli bütçenin organize edilmesi akabinde bir an önce tamamlanması amaçlanmaktadır.

Yolların ve Ortak Alanların Zemininin Düzenlenmesi

Köy yollarının, ortak alanların ve Mihal Gazi törenlerinin yapıldığı 4500 metrekarelik tören alanının mevcut durumu kötüdür. Taş, toprak ve yağışlı havalarda çamur içindedir. Köy yollarımızın, ortak alanların ve tören alanının zeminin kilitli taş ile döşenmesi köyümüzün önemli ve öncelikli ihtiyaçlarındandır. Bu amaçla yaklaşık 15 bin metrekare kilitli taşa ihtiyaç olduğu tahmin edilmektedir.

Okul Bahçesi Peyzaj Çalışması

Köy okulumuz taşımalı eğitim sistemi başladığından beri atıl durumdadır. Okul bahçesi, ortak alan olarak köyümüzde düzenlenen etkinliklerde kullanılmaktadır. Bu alanda peyzaj çalışması yapılması planlanmaktadır.

Öğretmen Lojmanının Misafirhane Olarak Kullanımı İçin Onarımı

Öğretmen lojmanımız taşımalı eğitim sistemi başladığından beri atıl durumdadır. Pencere, kapı, çatı, banyo-tuvalet gibi unsurlarının onarımı ve elden geçirilmesi ile bu binanın misafirhane olarak köyümüzü ziyaret eden misafirlerimize ve her yıl düzenlediğimiz Hıdırellez Bayramı ve Mihal Gazi Anma Törenleri’nde ziyaretçilerimize tahsisi planlanmaktadır.

Ortak Mutfak Yapımı

Her yıl düzenlediğimiz Hıdırellez Bayramı ve Mihal Gazi Anma Törenleri’nde, ayrıca, cenazelerde, mevlit okunduğunda, iftarlarda ve diğer sebeplerle köy halkına ve misafirlerimize yemek ikramı gerektiğinde kullanılmak üzere, köy okulumuzun bir odasının mutfak olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kanyon Yoluna Çeşmeler

Köyümüzde bulunan meşhur turistik Harmankaya Kanyonu yolu üzerine 3 adet içme suyu çeşmesi yapılması planlanmaktadır. Bu çeşmelerin yapımı için su borusu döşenmesi gerekmektedir.

Hatip Dede Türbesi ve Külliyesi Onarımı ve İstinat Duvarı Yapımı

Hatip Dede, yaklaşık 250 sene önce köyümüzde yaşamış, asıl ismi Abdullah olan, köyümüzün Şadırvanlı Mahallesi’ne çok hizmetleri dokunmuş hayırsever bir tarihi şahsiyettir. Burada medrese ve kütüphane açmış, cami, şadırvan, çamaşırhane, misafirhane, ahır, mutfaklardan oluşan bir külliye yapmış, yol yapmıştır. Köyümüzün içinden ve dışından 250 civarında talebeyi burada okuttuğu nakledilmektedir. 1926’da cami çevresinde bulunan medrese ve kütüphane yıkılmıştır. Cami, şadırvan ve çamaşırhane halen faaliyettedir ancak, Hatip Dede’nin türbesi, camii, şadırvanın ve taş istinat duvarlarının acilen onarılması gerekmektedir. Şadırvanın eski fotoğraflarından yararlanılarak yeniden orijinal haline getirilmesi amacıyla restorasyon çalışması yapılması planlanmaktadır.

Şadırvanlı Mahalle Kanalizasyon Yapımı

Bugüne kadar kanalizasyon sisteminin tamamen dışında bırakılmış olan Şadırvanlı Mahalle’ye kanalizasyon sistemi kurulması için İl Özel İdaresi’ne başvuruda bulunulmuş, olur alınmıştır. Yakın zamanda yapılması beklenmektedir.

Kuran Kursu Onarımı

Halen muhtarlığımız kullanımına tahsisli zemin hariç 3 katlı Kuran kursunun çatısı akmakta, çamları kırık vaziyettedir. Çatının, kapıların ve camların onarımı, boya ve badanası yapılarak elden geçirilmesi gerekmektedir.

 

Reklamlar

Yazar: Ertuğrul Harman

Lawyer from Istanbul LLM University of Exeter